หลักสูตร : Yes, I Can ชุดเจรจาจัดซื้อแบบอินเตอร์ 

เรียนพูดภาษาอังกฤษสำหรับงานจัดซื้อ English for Purchasers

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณมาโนช : 02-619-0083

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

 • ​เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีความเข้าใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษ และทำให้เกิดความมั่นใจในการพูด

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเกิดทัศนคติที่ดีในฝึกพูดภาษาอังกฤษ

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรรู้แนวทางการออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นและสามารถนำไปพัฒนาต่อไปได้ด้วยตัวเอง

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถพูดภาษาอังกฤษทำงานจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

Purchasing Supervisor เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ธุรการจัดซื้อ Sales Supervisor เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดซื้อและการขาย และผู้สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม:

12 ชั่วโมง (2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง)

 

รูปแบบการฝึกอบรม:

บรรยาย 30% และฝึกปฏิบัติ 70% 

สถานที่ :

ห้องอาภากร ชั้น 17 อาคาร S.P. (ตึก IBM) ถนนพหลโยธิน

( BTS สถานีอารีย์ ทางออก 4)

กำหนดการและหัวข้อการฝึกอบรม 

วันแรก 9:00 – 12:00

“ทะลายเสียงเก่า สร้างเสียงใหม่”

 • เข้าใจการฝึกพูดโดยธรรมชาติ

 • ความแตกต่างของเสียงในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรอบพื้นฐานในการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ชัดเจน

 • Rhythm of English

 • ฝึกกล้ามเนื้อปากและลิ้นเพื่อออกเสียงภาษาอังกฤษให้ชัดเจน

 • ปรับเปลี่ยนการออกเสียงคำที่เป็นปัญหามากๆสำหรับคนไทย

 • ฝึกออกเสียง

 • จับกลุ่ม Action!  Role Play

 

 

13:00 – 16:00

“เสียงที่ใช่ในงานจัดซื่อ”

 • เรียนรู้เสียงของศัพท์ในการจัดซื้อและการขายทั่วไป

 • ศัพท์และประโยคที่ใช้บ่อยในสถานการณ์การทำงานทั่วไป

  • การทักทาย การแนะนำตัว Small Talk

  • มารยาทการรับโทรศัพท์ การรับเรื่องการต่อสาย

  • ศัพท์ที่ใช้เรียกสัญลักษณ์ต่างๆในภาษาอังกฤษ

  • Action! Role Play

 • ศัพท์และประโยคที่ใช้บ่อยในงานจัดซื้อ

  • Orders, Make a Requisition, RFI, RFP การตรวจทานข้อมูลสั่งซื้อ

  • New Contacts, Arrange follow-up

  • Negotiations, Offers

  • การปฏิเสธแบบสุภาพ

  • การต่อว่าอย่างสุภาพและมีประสิทธิภาพ Making Effective Complaints

  • การขอโทษ Offering Apologies

  • Action! Role Play

 

วันที่สอง 9:00 – 12:00

“เสี่ยงที่ใช่ในงานจัดซื้อ (ต่อ)”

 • ทบทวนและฝึกการออกเสียง กรอบพื้นฐานในการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ชัดเจน Rhythm of English

 • ฝีกออกเสียงเสียงศัพท์และฝึกพูดประโยคในการจัดซื้อ (ต่อ)

 • “หด หาย เปลี่ยน”เคล็ดลับการฟัง English ให้รู้เรื่อง และพูดอย่างมั่นใจ

 

13:00 – 16:00

 

 Yes, I Can!

 

 • ภาษาร่างกายที่จะทำให้คุณเป็นมืออาชีพระดับอินเตอร์

  • Clothing

  • Body Language

 

 • Action! Role play

 • คำถาม Q & A

 • สรุป

 

ชำระค่าอบรมโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ :

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

เลขที่บัญชี : 799-2-47025-5 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน