ใช่เลย! ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการนำเสนอ

January 8, 2016

 

 

                    สวัสดีปีลิงค่ะ เปิดศักราชใหม่มากิจกรรมทำทุกวันในที่ทงานของโค้ชฝนคือการประชุม ไม่ว่าจะประชุมทีมงาน ประชุมระหว่างทีม ประชุมกับเจ้านาย ประชุมกับลูกค้า แทบจะย้ายโต๊ะทำงานไปอยู่ในห้องประชุมกันเลย แต่การทำงานร่วมกับคนหมู่มากเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็ต้องอาศัยการประชุมนี่แหละค่ะ ถ้าไม่มีประชุมกันโดยส่วนตัวจะรู้สึกกังวลว่า เอ คนอื่นจะเข้าใจตามที่เราต้องการรึเปล่า เกิดความไม่ชัดเจนในการทำงานร่วมกัน แต่ถ้าชัดเจนกันแล้วก็จะประชุมติดตามงานกันเป็นระยะๆ ทำงานกับทีมแบบนี้สบายใจ

 

                   ปี 2016 นี้ก็เป็นปีที่เริ่ม AEC อย่างเป็นทางการแล้ว บริษัทที่ต้องการโกอินเตอร์ตั้งเป้าพัฒนาพนักงานของตัวเองให้พูดภาษาอังกฤษให้มากขึ้น โดยสร้างโอกาสในการพูดนำเสนอในการประชุม ดังนั้นถ้าใครต้องเริ่มประชุมเป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถจดจำประโยคด้านล่างนี้ไปใช้ได้เลยค่ะ ขอแบ่งประโยคที่ใช้บ่อยตามลำดับขั้นตอนพูดนำเสนอในที่ประชุมมีดังนี้ค่ะ

 

                   ขั้นตอนการพูดนำเสนอ

 

1) Introduction เกริ่นทักทาย

2) Introducing the topic เปิดประเด็น

3) Structuring the presentation โครงสร้างการนำเสนอ

4) Beginning the presentation เริ่มต้นบรรยาย

5) Changing the topic / speaker การเปลี่ยนหัวข้อ/เปลี่ยนผู้พูด

6) Summary สรุปเนื้อหา

7) Inviting questions กระตุ้นให้ถามคำถาม

8) Conclusion สรุปจบ

 

**ตัวอักษรที่เป็นตัวเอนขีดเส้นใต้คือที่ๆคุณสามารถใช้คำอื่นแทนที่เหมาะสมนะคะ             

 

#1 Introduction เกริ่นทักทาย

 

1.1 เกริ่นทักแบบเป็นทางการ

 • On behalf of …Company (ชื่อบริษัท) I would like to welcome you here today. My name is …Full name (ชื่อ-นามสกุล) and I am ….Position Title (ตำแหน่งงาน).

          ในนามของบริษัท.... ดิฉัน/กระผม มีความยินดีต้องรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ ดิฉัน/กระผม ..ชื่อ.. ตำแหน่ง...

 • Good morning/afternoon/evening ladies and gentlemen. My name is …Full name (ชื่อ-นามสกุล)and I am delighted to be here today to talk to you about…

     สวัสดีท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลาย ดิฉัน/กระผม...... วันนี้มีดิฉัน/กระผมความยินดีที่ได้มาพูดเรื่อง....

 

1.2 เกริ่นทักแบบไม่เป็นทางการ

 

 • Hi, I’m …Fist name (ชื่อ) and I am I am ….Position Title (ตำแหน่งงาน).

       สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน/ผม ...ชื่อ.... ตำแหน่ง...

 • Hi everyone, I’m Fon from ...Department (แผนก) and today I’d like to talk to you about…

       สวัสดีค่ะ/ครับ ทุกคน ดิฉัน/ผม ...ชื่อจากแผนก.... วันนี้ดิฉัน/ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ......

 

1.3 แนะนำเพื่อนร่วมงาน

 • I’d like to introduce my colleague …Full name (ชื่อ-นามสกุล).

      ดิฉัน/ผม ขอแนะนำเพื่อนร่วมงานคือ ..ชื่อ-นามสกุล

 

 

 

 

#2 Introducing the topic เปิดประเด็น

 • Today I am here to talk to you about…

     วันนี้ ดิฉัน/ผม จะพูดเกี่ยวกับ ...

 • As you all know, today I am going to talk to you about…

     อย่างที่ทุกคนทราบกันดี วันนี้ดิฉัน/ผมจะพูดถึงเรื่อง....

 • I would like to take this opportunity to talk to you about…

     ดิฉัน/ผม ขอถือโอกาสนี้พูดเกี่ยวกับเรื่อง...

 • I am delighted to be here today to tell you about…

      ดิฉัน/ผม รู้สึกยินดีที่มาในวันนี้เพื่อที่จะพูดให้ท่านทั้งหลายฟังเกี่ยวกับ...

 • Today I would like to outline…

       วันนี้ดิฉัน/ผม อยากจะพูดถึงภาพคร่าวๆในเรื่อง...

 

 

#3 Structuring the presentation ลำดับการนำเสนอ

 • My talk is divided into x (ตัวเลข) parts.

       เรื่องที่ดิฉัน/ผมจะพูดจะแบ่งออกเป็น ......ส่วน

 • I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with

         ดิฉัน/ผม จะเริ่มด้วย ....

 

          then I will look at … / next ...

          ต่อไปเรื่อง .....

 

          and finally…

          และเรื่องสุดท้ายคือ .....

 • I will be glad to answer any questions that you may have at the end.

      ดิฉัน/ผมยินดีตอบคำถามทุกคำถาม (และขอให้)ทุกท่านถามในตอนท้าย(ของการนำเสนอ)

 

 

#4 Beginning the presentation เริ่มต้นนำเสนอ

 • I’ll start with some general information on…

      ดิฉัน/ผมขอเริ่มต้อนด้วยข้อมูลทั้วไปเกี่ยวกับ....

 • I’d just like to give you some background information about…

       ดิฉัน/ผมขอเล่าถึงที่มาของเรื่อง...

 • Before I start, does anyone know…?

       ก่อนที่ดิฉัน/ผมจะเริ่ม มีใครรู้บ้างว่า... ? (วิธีนี้เป็นการเริ่มต้นนำเสนอแบบใช้คำถามกับคนฟัง)

 • As you are all aware / As you all know…

      อย่างที่ทุกท่านตระหนักดีว่า .....

 

 

 

 

 

#5 Changing the topic/speaker การเปลี่ยนหัวข้อ/เปลี่ยนผู้พูด

 • Right, let’s move on to…

      มาพูดเรื่องต่อไปกันคือ...

 • This leads me to my next point, which is…

      เรื่องนี้นำ (ดิฉัน/ผม) ไปสู่หัวข้อถัดไปคือ....

 • I’d now like to look at / consider…

      ตอนนี้ดิฉัน/ผมขอพิจารณาเรื่อง...

 • Now I will pass you over to /hand over to ..Full name (ชื่อ-สกุล).

      ถึงตอนนี้ดิฉัน/ผม ขอส่งต่อให้กับคุณ....

 • Does anyone have any questions before I move on?

       มีใครมีคำถามไหมคะ/ครับก่อนที่ดิฉัน/ผมจะพูดเรื่องต่อไป?

 

 

#6 Summary สรุปเนื้อหา

 • To sum up…

           สรุปคือ...

 • So to summarise the main points of my talk…

        สรุปประเด็นใหญ่ๆที่ดิฉัน/ผมพูดคือ.....

 • Just a quick recap of my main points…

     สรุปอย่างสั้นๆเกี่ยวกับประเด็นใหญ่ๆที่ดิฉัน/ผมพูดคือ....

 

#7 Inviting questions กระตุ้นให้ถามคำถาม

 • Does have anyone have any questions?

       มีใครมีคำถามไหมคะ?

 • I will be happy to answer your questions now

     ดิฉัน/ผมมีความยินดีที่จะตอบคำถามของพวกท่านในตอนนี้

 • If you have any questions, please don’t hesitate to ask

      ถ้ามีคำถาม กรุณาอย่าลังเลที่จะถามนะคะ

 • If you have any further questions, I will be happy to talk to you at the end.

     ถ้ามีคำถามเพิ่มเติม ดิฉันยินดี่ที่จะพูดคุยกับท่านหลังจากนี้ค่ะ

 

 

#8 Conclusion สรุปจบ

 • I’d like to conclude by…

      ดิฉันขอสรุปว่า....

 • That brings me to the end of my presentation, thank for listening / for your attention.

       แล้วก็มาสู่ช่วงท้ายของการนำเสนอ ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟัง

 • Thank you all for listening, it was a pleasure being here today.

       ขอขอบคุณที่ทุกท่านตั้งใจฟัง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาในวันนี้ค่ะ

 • Well that’s it from me. Thanks very much.

       ค่ะ และนี่คือทั้งหมดจากดิฉันค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

Please reload