ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคุณอยู่ระดับไหน?

May 19, 2015

คนที่ไม่เคยทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น TOIEC TOEFL IELTS

 

หรือแบบทดสอบของสถาบันการศึกษาอื่นๆ 

 

คงต้องการรู้เหมือนกันว่าใช่ไหมคะว่าตัวเองอยู่ระดับไหนโดยไม่ต้องสอบ? 

 

ดิฉันก็ต้องการรู้ค่ะเลยกูเกิ้ลจากหลายแหล่งพบว่ามาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ใช้ในก

 

ลุ่มประเทศยุโรป คือ Common European Framework of Reference for Languages (CEF หรือ 

 

CEFR) มีรายละเอียดอธิบายชัดเจนที่ผู้อ่านสามารถประเมินตัวเองได้โดยอ่านจากคำอธิบาย CEFR 

 

ยังมีความสำคัญเพราะกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเอามาตรฐานนี้มาเป็นกรอบในการจัดหลักสูตรการ

 

เรียนภาษาอังกฤษ

 

การสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านมาในประเทศไทยเป็นการสอนที่เน้นไวยากรณ์จึงทำให้เราอ่อนเรื่องการฟังแ

 

ละการพูดภาษาอังกฤษ แต่ CEFR จะเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Action-

 

Oriented) หรือเป็นการใช้ภาษาเพื่อทำงานให้ได้ผลสำเร็จในชีวิตประจำวัน (Social Agent with task) 

 

ดังนั้นกระทรวงศึกษาจึงได้นำเอามาตรฐาน CEFR 

 

มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยสามารถสื่อสารแข่งขันกับชาติอื่นๆได้ใ

 

นยุค AEC ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาธุรกิจสื่อสารกันระหว่าง 10 ชาติสมาชิก

 

ตามมาตรฐาน CEFR แบ่งผู้เรียนเป็น 3 กลุ่มหลักคือ A B C และแบ่งระดับความสามารถออกเป็น 6 

 

กลุ่มตามตารางด้านล่างนี้ค่ะ อ่านแล้วรู้เลยว่าความสามารถทางการสื่อสารของเราอยู่ระดับไหน 

 

ส่วนท้ายสุดเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่าง CEFR 

 

กับมาตรฐานวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษสากลอื่นๆที่เป็นที่นิยมในบ้านเราคื่อ IELTS 

 

TOEIC TOEFL(IBT) และ iTEP

 

 

 

 

 

 

 

Please reload