หลักสูตรอบรม ISO 9001 ที่ POEd จัดมีมาตรฐานเหมือนกับหลักสูตรที่จัดโดย Certified Body หรือไม่?

           เนื้อหาหลักสูตรเป็นไปตามที่หลักสูตรที่ ISO กำหนดเหมือนกัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าต้องการปรับหลักสูตรให้เข้ากับความต้องการขององค์กร POEd จึงปรับรายละเอียดการอบรมที่ต่างไป เช่นลูกค้าต้องการทราบถึงนัยยะสำคัญๆของ ISO 9001:2015 แบบรวดเร็วเห็นภาพรวม POEd จึงจัดหลักสูตรเร่งรัดคือ การตีความและการประเมินความเสี่ยง ขึ้นซึ่งอคอร์สนี้จะตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ตรงจุดกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ คอร์สอบรม การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนด  ซึ่งเป็นการอบรมแบบเจาะลึกตามมาตรฐาน ISO 9001

ระยะเวลา 1 วัน

ระยะเวลา 1 วัน

ระยะเวลา 1 วัน

ระยะเวลา 2 วัน

ระยะเวลา 2 วัน

ระยะเวลา 3 วัน

ระยะเวลา 2 วัน

ระยะเวลา 3 วัน

วิทยากร : อาจารย์ศิริพร เชี่ยวสมุทร

เป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดยและมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในมาตรฐาน ISO อาจารย์ศิริพรได้รับการรับรองจากสถาบัน IRCA (International Register Certificated Auditors) และ Bureau Veritas ในการเป็นผู้ตรวจประเมิน รวมถึงวิทยากร สำหรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ปัจจุบันอาจารย์ศิริพร ยังได้รับการรับรองความรู้และความสามารถในการเป็นผู้นำปรับระบบคุณภาพ ISO 9001 จากเวอร์ชั่น 2008 สู่เวอร์ชั่น 2015 อย่างถูกต้อง