อาจารย์ศิริพร เชี่ยวสมุทร

             อาจารย์ศิริพร เชี่ยวสมุทร เป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดยและมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในมาตรฐาน ISO อาจารย์ศิริพรได้รับการรับรองจากสถาบัน IRCA (International Register Certificated Auditors) และ ฺBureau Veritas ในการเป็นผู้ตรวจประเมิน รวมถึงวิทยากร สำหรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ปัจจุบันอาจารย์ศิริพร ยังได้รับการรับรองความรู้และความสามารถในการเป็นผู้นำปรับระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 สู่ ISO 9001:2015 อย่างถูกต้อง 

 

             ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา ตรวจประเมิน และการเป็นวิทยากรให้กับบริษัทเอกชนทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ มากว่า 18 ปี นอกจากผู้เข้าร่วมอบรมกับอาจารย์จะมีความรู้อย่างถูกต้องทางภาพทฤษฎี ยังได้แนวทางในการประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่บริษัทต้องการในกรอบมาตรฐานคุณภาพ

 

Professional Certification for ISO

 • LEAD|2015 - ISO 9001:2015 Transition for Auditors, Bureau Veritas

 • ISO 9001:2008 Series Auditor/ Lead Auditor, Bureau Veritas

 • ISO 22301 Auditor / Lead Audior, Bureau Veritas

 • ISO 27001 Auditor / Lead Audior, Bureau Veritas

 

งานด้านที่ปรึกษา

 • Business Process Improvement

 • Balance Score Card

 • มาตรฐาน ISO 9001

 • มาตรฐาน ISO 14001

 • มาตรฐาน ISO 22301

 • มาตรฐาน ISO 27001

 • มาตรฐาน ISO 29110

 • มาตรฐาน GMP & HACCP

 • Quality Control Circle (QCC)

 • CMMi for Development

 

งานด้านการตรวจสอบเพื่อให้การรับรอง

 • มาตรฐาน ISO 9001

 • มาตรฐาน ISO 22301

 • มาตรฐาน ISO 27001

 

ตัวอย่างประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา วิทยากร และตรวจประเมิน

 

1)งานด้าน ISO 9000 และระบบบริหารคุณภาพ

- ธุรกิจบำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- โรงไฟฟ้าราชบุรี

-  ฝ่ายบำรุงรักษา การไฟฟ้านครหลวง

- วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร

-  ธนาคารกรุงเทพฯ มหาชน จำกัด (ศูนย์ปฏิบัติการเช็ค)

-  ธนาคารกรุงเทพฯ มหาชน จำกัด (Call  Center)

-  ศูนย์บริการสาธารณสุข วงศ์สว่าง

- สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ

- บริษัท ยูนิไทย ไลน์ จำกัด

- บริษัท ยูนิไทย คอนเท็นเนอร์  จำกัด

- บริษัท คอมแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท วี อาร์ เค สเปคตัม จำกัด

- บริษัท คูณ แอสเซมบลี จำกัด

- บริษัท เอแพ็ค  แอสเซมบลี  จำกัด

-  บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟล็ม  จำกัด

- บริษัท โนเวม เอ็นจิเนียริง จำกัด

- บริษัท ทั้งฮั่วซินการพิมพ์  จำกัด

- บริษัท ทั้งฮั่วซินพริ้นทิ้งเน็ทเวอร์ จำกัด

- บริษัท  ทีพีเอ็น  เฟล็กแพค  จำกัด

- บริษัท เบอร์ขาต (ประเทศไทย) จำกัด

-  บริษัท เคนไซ  ซีรามิคส์  อินดัสตรี้ จำกัด

-  บริษัท เคนไซ  อาร์ท  แอนด์  ดีไซน์  จำกัด

-  บริษัท ฟาอีสท์  เซรามิค  จำกัด

-  บริษัท บางกอก ดาต้าคอม จำกัด

-  บริษัท โอโวล์ ไอเทค คอนโทรน แอนด์ อินจิเนียริ่ง  จำกัด

-  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ อินจิเนียริ่ง (มหาชน)

-  บริษัท ยูนิมา อินจิเนียริ่ง จำกัด

-  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก) จังหวัดอำนาจเจริญ

-  บริษัท อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) จำกัด

-  ศูนย์การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-  บริษัท โอ ไอ ซี อี จำกัด

-  บริษัท ไบท์เดลทัล (ประเทศไทย) จำกัด

-  บริษัท Cyrtina Center จำกัด

-  บริษัท Next Can Innovation จำกัด

-  บริษัท คิวทีซีมี จำกัด

 

2) ประเภทโครงการ : การบริหารกลยุทธ์ และ Balanced Scorecard

- บริษัท ทั้งฮั่วซินการพิมพ์ จำกัด

- บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด

- ชมรมทรัพยากรมนุษย์  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกลว์

- ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย (วิทยาลัยมหาดไทย)

- ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จังหวัด ชัยนาท

- นักบริหารระดับกลาง ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร

- ผู้บริหารระดับต้น ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร

-  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก) จังหวัดอำนาจเจริญ

 

3) TQM

- บริษัท ทั้งฮั่วซินการพิมพ์ จำกัด

- บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด