ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

คอร์ส "การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ISO 9001:2015"

16/6/2559

คอร์สอบรม ISO 9001:2008

ปี 2558