หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015

หลักการและเหตุผล

ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ISO 14001:2015 โดยโครงสร้างของข้อ  กําหนดจะเปลี่ยนใหม่ ดังนั้นองค์กรที่ได้รับการรับรองแล้วหรือองค์กรที่มีความสนใจในการนำมาตรฐาน ISO 14001 ไปใช้ จําเป็นต้องมีการทบทวนมาตรฐานการดำเนินเพื่อให้มั่นใจว่ายังปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ในกระบวนการตรวจติดตามภายในสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้มุมมองของผู้ตรวจติดตามภายใน ในแต่ละข้อกำหนดของ ISO 14001:2015

 

ระยะเวลา :     1 วัน  (9:00 – 16:45 น.)

 

หัวข้อฝึกอบรม

 1. ความหมายและความสำคัญของการตรวจติดตาม

 2. สรุปประเด็นสำคัญในแต่ละข้อกำหนด

 3. กระบวนการตรวจติดตามภายใน

เราคือที่ปรึกษาด้าน ISO ที่พร้อมช่วยเหลือท่านและรับประกันผลงาน 100%

 • มีทีมงานที่ปรึกษาด้านระบบ ISO ซึ่งมีประสบการณ์สูง

 • มีประสบการณ์ครบในทุกด้าน เช่น Document Control, QMR และ Auditor เพื่อให้ลูกค้าได้รับการแนะนำอย่างถูกต้อง

 • ทีมงานที่ปรึกษาผ่านการอบรมและมีใบรับรอง Certificate ระดับ Lead Auditor จากสถาบันมาตรฐาน ISO ระดับโลก

 • รับประกันผลงานและคอยแนะนำลูกค้าทุกขั้นตอน จนกระทั่งผ่านการขอรับรองจาก Certified Body

อาจารย์รัฐิมา พัฒนาเจริญ

เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการทำระบบ ISO โดยอาจารย์มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้าน ISO 14001 OHSAS 18001:2007 และ ISO 9001 นอกจากนี้แล้วอาจารย์ยังได้รับการรับรองเป็น Lead Auditor จากสถาบัน IRCA (International Register Certificated Auditors) ด้วยประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรมของอาจารย์รัฐิมา ผนวกกับการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการทำระบบ ISO ให้องค์กรต่างๆมากว่า 15 ปี ทำให้อาจารย์สามารถเข้าใจภาคการผลิต และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้าน ISO ได้เป็นอย่างมีเป็นอย่างดี ส่งผลให้คำปรึกษาสามารถปฏิบัติได้จริงและอยู่ในกรอบของมาตรฐาน ISO อย่างถูกต้อง 100%

Education
 • 2005 Certificate of Occupational health and safety.

     Sukhothai Thammathirat Open University. Thailand

 • 1996-1999 Master Degree of Public Health. 

     Major of Environmental Health, Faculty of Public Health. 

     Khon Kaen University. Thailand.

 • 1992-1995 Bachelor Degree of Science.

     Major of Health Science, Faculty of Science and Technology.  

     Thammasat University

Professional Certificates and Training
 • 2016 –ISO14001:2015 Transition course for auditor

 • 2008-ISO9001:2008 Transition Course

 • 2007-OHSAS18001:2007 Transition Course

 • 2005- ISO14001:2004 EMS Lead Auditor Course

 • 2004-ISO/TS16949:2002 Lead assessor Course

 • 2001- IRCA Registered ISO 9000 Lead Assessor Course

 • 2000- IRCA Registered ISO 14000:1996 Lead Assessor Course

 • 2000- BS 8800/OH&S 18000 Lead Assessor Course

 • 2000- SA 8000 Lead Assessor Course

ติดต่อเรา
Call       : 02-619-0083 , 089-5007871
E-mail: register@poedtraining.com
LINE     : @poedtraining