"พลิกเสียงพูดภาษาอังกฤษแบบไทยๆ

ให้เป็นฝรั่ง” ด้วยคอร์ส

จุดประกาย I Can Speak!

 

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 

“ทะลายเสียงเก่า สร้างเสียงใหม่”

เข้าใจการฝึกพูดโดยธรรมชาติ

ความแตกต่างของเสียงในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรอบพื้นฐานในการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ชัดเจน Rhythm of English

ฝึกกล้ามเนื้อปากและลิ้นเพื่อออกเสียงภาษาอังกฤษให้ชัดเจน

ปรับเปลี่ยนการออกเสียงคำที่เป็นปัญหามากๆสำหรับคนไทย

 

“เสี่ยงที่ใช่ ฝรั่งเข้าใจ” 

       เทคนิค “หด หาย เปลี่ยน” เคล็ดลับการฟัง English ให้รู้เรื่อง และพูดอย่างมั่นใจ

    

"เพราะต่าง จึงต้องรู้ " 

        วัฒนธรรมส่งผลถึงวิธีการสื่อสารด้วยเช่นกัน เราจึงควรทำความเข้าใจวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ เพื่อลดปัญหาด้านการสื่อสาร เช่นเวลาคนไทยฟังผู้ใหญ่พูดก็จะฟังเงียบๆเป็นการแสดงความเคารพและตั้งใจฟัง แต่ในบริบทของชาวอเมริกันการฟังเงียบๆแม้จะตั้งใจจะหมายความอีกอย่าง!

เข้าใจในการฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

 

  1. เกิดทัศนคติที่ดีในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ

  2. รู้แนวทางการออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นและสามารถนำไปพัฒนาต่อไปได้เอง

  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

       ผู้ที่ทำงานกับชาวต่างชาติ เน้นการเอาไปใช้ในการทำงานจริง หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาภาษาการพูดภาษาอังกฤษ

 

เนื้อหา

1) ภาพรวมของ จุดประกาย I Can Speak คืออะไร

   - เทคนิคด้านสรีระเพื่อออกเสียงภาษาอังกฤษให้คล่อง

   - ไขปัญหาทำไมพูดภาษาอังกฤษฝรั่งไม่เข้าใจ

   - เสียงที่เหมือนและแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

   - พูดอย่างไรฝรั่งถึงเรียกว่าพูดชัด

   - ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

2) เข้าใจการฝึกพูดโดยธรรมชาติ

3) เสียงในภาษาอังกฤษ 

    - ฝึกกล้ามเนื้อปาก ฝึกฟัง  ฝึกออกเสียง

4) จับกลุ่ม Workshop

5) ทบทวนและฝึกการออกเสียง

6) เทคนิคการสื่อสารให้เข้าใจแม้ฟังไม่เข้าใจทั้งหมด

7) Workshop 

Watch Us