June 26, 2017

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560  บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  ได้จัดสัมมนาพิเศษ "แนวทางการจัดการ 6 ปัญหายักษ์ของ HRD"  โดย อ.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส  ผู้เชี่ยวชาญด้าน HRD และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร  ณ  ห้องอาภากร  อาคารไอบีเอ็ม ชั้...

May 23, 2017

หัวข้อเรื่อง  “แนวทางจัดการ 6 ปัญหายักษ์ของ HRD”  

วัน และ เวลา :  16 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.

โดย อ. กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 20 ปี ส่วนหนึ่งของประวัติการทำ...

April 11, 2016

                    เนื่องด้วยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization : ISO) ได้กำหนดกรอบเวลาประกาศใช้มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001  ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ถือว่าเป็น...

February 18, 2016

 

      การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษให้เหมาะสมในเชิงธุรกิจไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยทั่วไป หรือมีก็มักจะเป็นเรื่องของการวางรูปแบบอีเมลว่าควรใช้คั้นหน้าเท่าไหร่ คำขึ้นต้น คำลงท้าย ส่วนเรื่องมารยาทในการเขียนมักจะไม่ได้สอดแทรกเอาไว้ ทำให้หลายครั้งของการสื่อสารด้ว...

February 12, 2016

       

แม้การสื่อสารกับลูกค้าในปัจจุบันจะมีหลายช่องทางมากขึ้นไม่ว่าจะโพสต์ผ่าน Facebook  โพสต์ภาพผ่านทาง Instagram หรือแชทผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น แต่การเขียนอีเมลก็ยังเป็นช่องทางที่ถือเป็นทางการที่สุดสำหรับการทำธุรกิจ และสื่อสารในองค์กรเพราะประโยชน์อีกอย่าง...

February 5, 2016

 

 

ถ้าคุณมีความคิดที่จะก้าวหน้าในอาชีพไม่ว่าจะทำงานอยู่ในเมืองไทยเองก็ตาม หรือแค่อยากจะตามโลกตามเทคโนโลยีให้ทัน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆมักจะได้รับการพัฒนามาจากตะวันตก หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อน กว่าจะเอามาแปลเป็นไทยก็ไม่ทันโลกแล้ว

ย...

January 29, 2016

     เมื่อไหร่ที่ไปสัมภาษณ์งานความตื่นเต้นเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กใหม่เพิ่งจบ หรือแม้กระทั้งคนที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว เพราะการสัมภาษณ์งานไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน แต่จะเกิดขึ้นเมื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต ดังนั้นใครเตรียมตัวมาดีมีข้อมูลก็มีโอกาสมากกว่า โดยเ...

January 15, 2016

                             

 

                             

               ภาษาอังกฤษที่ในชีวิตประจำวันกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่...

January 8, 2016

 

                    สวัสดีปีลิงค่ะ เปิดศักราชใหม่มากิจกรรมทำทุกวันในที่ทงานของโค้ชฝนคือการประชุม ไม่ว่าจะประชุมทีมงาน ประชุมระหว่างทีม ประชุมกับเจ้านาย ประชุมกับลูกค้า แทบจะย้ายโต๊ะทำงานไปอยู่ในห้องประชุมกันเลย แต่การทำงานร่วมกับคนหมู่มากเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประส...

December 26, 2015

           

 

          Happy new year 2016!  ค่ะ blog นี้เป็น blog สุดท้ายของโค้ชฝนในปี 2558 หรือ 2015 โค้ชฝนขอให้ทุกคนสุขภาพการเงินดี ประสบความสำเร็จและมีสุขภาพที่ดีค่ะ ก่อนจะสิ้นปีเก่าชาวตะวันตกมักจะนิยมว่าตั้งเป้าหมายสัญญากับตัวเองว่าจะทำอะไรให้สำ...

Featured Posts

ฟัง พูด อังกฤษตามแบบคนดังของ Facebook!

15.1.2016

1/10
Please reload

Blog 

ความรู้ ข้อแนะนำ เคล็ดลับ ทักษะต่างๆเพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ 

 

Please reload

Post Categories