เกี่ยวกับ POEd

โปรเฟสชันแนลวัน เอ็ดดูเคชั่น (Professional One Education) หรือ POEd มุ่งเน้นการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training) เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะให้กับองค์กรดำเนินงานด้วยมาตรฐานระดับสากล รวมถึงผู้ที่ต้องการก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ หลักสูตรอบรมที่จะทำให้องค์กรและส่วนบุคคลสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลเช่น มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐาน ISO 27001 มาตรฐาน ISO 22301 มาตรฐาน ISO 14001

 

POEd เป็นบริษัทในเครือโปรเฟสชันแนลวัน (Professional One) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการ HR Outsourcing ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532  จากประสบการณ์ในการบริหารและอบรมบุคลากรมากกว่า 25 ปี ดังนั้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554  คณะผู้บริหารจึงแยกส่วนการพัฒนาบุคคลากรออกมาดำเนินการในรูปแบบบริษัทคือ บจก.โปรเฟสชันแนลวัน เอ็ดดูเคชั่น (Professional One Education) 

 

วิสัยทัศน์

เป็นทางเลือกด้านการจัดฝึกอบรมที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและสร้างความก้าวหน้าให้คนทำงานที่ต้องการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากล

               พันธกิจ

               1) เป็นพันธมิตรกับบริษัท หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญหรือตัวแทนอบรมมาตรฐานสากล

               2) แนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมให้ลูกค้า

               3) สร้างหรือจัดหาหลักสูตรอบรมสำหรับมืออาชีพ

               4) เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการแบ่งปันความรู้ด้านวิชาชีพสู่ผู้ที่ด้อยโอกาส เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมไทย

 

ติดต่อ In-Hourse Training  

               นอกจาก POEd จะเปิดอบรมให้บุคคลทั่วไปแล้ว เรายังรับจัดอบรมแบบ In-House เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละองค์กรสนใจติดต่อได้ที่