“พูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ทำได้ภายใน 2 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-619-0083 (คุณมาโนช)

 

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
  1. เข้าใจในการฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

  2. เกิดทัศนคติที่ดีในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ

  3. รู้แนวทางการออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นและสามารถนำไปพัฒนาต่อไปได้เอง

  4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

       “Helpdesk”  “IT support”  “IT Call Center” และผู้ที่ทำงานด้านบริการอื่นๆ ที่ต้องให้บริการผู้ใช้งานชาวต่างชาติ เน้นการเอาไปใช้ในการทำงานจริง หรือผู้สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษทั่วไป

 

เนื้อหา

 

1) ภาพรวมของ จุดประกาย I Can Speak คืออะไร

  • ประโยชน์

  • เราสามารถให้บริการด้านไอทีกับชาวต่างชาติได้ อย่างมืออาชีพ 

 

2) เข้าใจการฝึกพูดโดยธรรมชาติ

 

3) เสียงในภาษาอังกฤษ 

         ฝึกกล้ามเนื้อปาก ฝึกฟัง  ฝึกออกเสียง

 

4) จับกลุ่ม Workshop

5) ประโยคและคำศัพท์ในการบริการด้านไอทีที่ใช้ในสถานการต่าง  

  •  การรับโทรศัพท์ แนะนำตัว

  •  ศัพท์และการออกเสียง

     Hardware หน้าจอ Accessories และอื่น ๆ

     Network

     OS, Software, Systems, Applications

     คำกริยาที่ใช้บ่อยเช่น Log-in, Reboot, Log-off, Restart, Browser, etc.

  •  การอธิบายการแก้ไขปัญหา

  •  การจบการให้บริการแบบมือโปร

 

6) ทบทวนและฝึกการออกเสียง

 

7) ฝึกประโยคในการให้บริการด้านไอที

 

8) เทคนิคการสื่อสารให้เข้าใจแม้ฟังไม่เข้าใจทั้งหมด

 

9) Workshop 

 

ศึกษาและทำงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาประมาณ 8 ปี โดยอาศัยอยู่ที่เมือง Los Angeles ในช่วง 2 ปีแรกจากนั้นจึงย้ายไป New York เพื่อเรียนปริญญาโทด้าน Media Studies ที่ The New School for Social Research  หลังจบปริญญาโทได้เข้าทำงานในตำแหน่ง Information Architect ของบริษัทพัฒนาระบบ Content Management System สำหรับธุรกิจเคเบิ้ลทีวีในสหรัฐฯ

 

วิทยากร : คุณชลดา  พิริปุญโญ